Kontakt

Koordynator Projektu:

Sławomir Kakietek

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Augustówka 36 St., 02-981 Warszawa

Tel. 00 48 668 215 695

Email: slawomir.kakietek@ien.com.pl

www: www.ien.com.pl

www: www.cerubis.info