Czym jest CERUBIS

Celem projektu jest zredukowanie zjawisk korozji i żużlowania oraz przyrostu osadów eksploatacyjnych w parownikach i wymiennikach ciepła w kotłach parowych. Polepszy to niezawodność i wydajność kotłów a także, dzięki usprawnionym sterownikom kotła, ułatwi spełnienie wymogów nowych surowych dyrektyw dotyczących emisji zanieczyszczeń. Przewidziany cel zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu licznych czujników, systemów przetwarzania danych oraz systemów inteligentnego oprogramowania, które następnie zostaną rozmieszczone w rzeczywistym środowisku w kotłach. W związku z tym szczególna uwaga zostanie poświęcona wykorzystaniu wspólnej platformy przetwarzania danych i oprogramowania oraz, jeśli będzie to możliwe, użyciu takiej samej podstawy materiałowej i technicznej czujników. Systemy będą wykorzystywane w taki sposób, aby zminimalizować nakładanie się danych i jednocześnie zmaksymalizować wzajemne uzupełnianie się uzyskanych informacji. Przewidziane jest kolejno: wspólne opracowanie, testy oraz walidacja systemów na urządzeniach testowych w skali laboratoryjnej i pilotażowej (aż do 0,5 MWth). Następnie, opracowane systemy będą zainstalowane w skali przemysłowej w dwóch kotłach komercyjnych na węgiel kamienny (380 MWe) i brunatny w Elektrowniach Opole i Bełchatów, będących oddziałami partnera PGEGIEK. Systemy będą testowane oraz walidowane podczas jednego roku działania.

Ponadto, w projekcie będzie poruszona kwestia oxy-spalania, głównie w kontekście badania czujników i systemów czujników  oraz przeprowadzania testów w różnych warunkach spalania w skali laboratoryjnej i pilotażowej.